-
Stordisplay.no
Fyll ut spørreskjema
Forespørsel på Stordisplay digital skilting, multimedia systemer, industriflatskjermer og anvisningsteknologi. Fyll inn mest mulig informasjon i spørreskjema og klikk på Send - knappen. Husk avsender:
1. Produktbeskrivelse:
2. Tegn
Nummerisk (Tall)
Alfanummerisk (Tall og bokstaver)
Lysstripe
Hvis alfanummerisk:
Med bevegelig rullende tekst
Uten bevegelig tekst (bare statisk)
3. Installering
Innendørs
Utendørs
4. Spesielt miljø (For eksempel temparaturområde -20 °C...+60 °C)
5. Leseavstand fra - til, omtrent antall meter:
6. Tegn høyde:
Nummerisk LED installasjon innendørs
Alfanummerisk LED installasjon innendørs
Nummerisk LED installasjon utendørs
Alfanummerisk LED installasjon utendørs
Nummerisk / Elektromekanisk installasjon utendørs
7. Antall linjer:
8. Antall tegn på hver linje:
9. Tegn farge:
Rød
Gul
Grønn
Oransje/amber
Flerfarget (LED)
10. Leselig fra:
En side (fra front)
To sider (fra front og bak)
Tre sider (ordnet som triangel)
Alle sider (ordnet kvadratisk)
11. Kabinett farge(kode):
Blå, standard
Fargeløs
Annen farge ønske:
12. Kabinett (beskyttelse)klasse:
IP54
IP65
13. Kabinett materiale:
Plate stål
Høyverdig stål / rustfritt stål
14. Kabinett / husing tekst:
Ingen tekst
Følgende tekst:
15. Kabinett montering:
På vegg
I himling
Ved rekkverk
Bygd inn
Tekstforklaring:
16. Data inn (datainngang):
Vi leverer Stordisplay med alle typer interface. Send eget skjema, eller spesifiser:
17. Strømforsyning:
100....240VAC/50...60Hz (Vekselstrøm)
24VDC (Likestrøm)
18. Beskrivelse (eller lag gjerne en skisse / vedlegg):
19. Tilbud sendes til
Firma:
Navn person:
Avdeling:
Gate adresse:
Sted nr / By:
Telefon:
E - Mail:
Budsjett pr Stordisplay eller finanskostnader avsatt til prosjektet:
Antall enheter:
Tilbudsfrist (dato):

Vårt produktspekter omfatter
■ Multimedia innendørs og/eller utendørs skjermløsninger
■ Installasjon av multimedia og anvisningteknologi
■ RGB video vegger og ekte farge Stordisplay
■ BCD display direkte kontrollerbart
■ BCD moduler for skap, panel, kontroll panel installasjon
■ RGB og sann fargedisplayer *)
■ Stordisplay skjermenheter og IPC systemer
■ Digital anvisning, paneler og ekstern skjermer
■ Innendørs installasjon
■ Installasjon utendørs
■ Skjerminstallasjon for automatikk og kontrollpanel
■ TFT LCD skjermer og/eller monitorer, LCD-skjermer
■ Overvåker utførelsen og/eller overvåke løsninger
■ LCD-skjermer med integrert IPC
■ LCD-skjerm
■ Versjoner med kamerasystemer sikkerhet/overvåking
■ LCD Video vegg
■ Beskyttelse IP20/IP53
■ Beskyttelsesgrad IP54
■ Beskyttelsesgrad IP65
■ Full grafiske skjermer og full-matrise skjermer
■ Industriell montering med integrert IPC
■ LED Andon Board
■ Gulv Video med RGB og sann farge Stordisplay

Valgmuligheter
■ Leselig fra en eller flere sider
■ Antall linjer, 1..n
■ Antall tegn, 1..n
■ Kabinett i metall eller
■ Kabinett i rustfritt stål
■ Festeanordning
■ Beskyttelseklasse IP54/IP65
■ Innskription tekst
■ Antirefleksbehandling
■ Temperaturområde
■ Øvrige krav/ønske
■ Produksjon i følge godkjent CE - standard